Τομεις Εξειδικευσης

 • Ωτοχειρουργική
 • Χειρουργική προσωπικού νεύρου
 • Ρινοχειρουργική (χειρουργική ρινικού διαφράγματος, ρινικών κογχών, ρινοπλαστική)
 • Χειρουργική ρογχοπάθειας και απνοιών
 • Χειρουργικήπαραρρινίων κόλπων
 • Χειρουργική βάσεως κρανίου
 • Φωνομικροχειρουργική
 • Χειρουργική σιελογόνων αδένων (παρωτίδας, υπογναθίων αδένων)
 • Παιδο – ΩΡΛ
 • Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου (Laser – ογκοχειρουργική)
 • Πλαστικές ΩΡΛ επεμβάσεις
 • ΩΡΛ – αλλεργιολογία
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Έλεγχος λαβυρίνθου

 

Χειρουργικες επεμβασεις

 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Αμυγδαλεκτομή (αφαίρεση αμυγδαλών)
 • Τυμπανοτομή με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού grommet (σωληνάκια)
 • Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος – συρρίκνωση ρινικών κογχών
 • Κογχοπλαστική
 • Αφαίρεση ρινικών κύστεων ή συριγγίων
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση ρινικών πολυποδων με χρήση shaver
 • Ενδοσκοπική ηθμοειδεκτομή – ρινοαντροστομία σε χρόνιες ρινοκολπίτιδες (με κεφαλαλγίες, ανοσμία) και για αφαίρεση μορφωμάτων ή όγκων της ρινικής κοιλότητας
 • Ενδοσκοπική δακρυοασκορινοστομία για αντιμετώπιση δακρύρροιας
 • Σταφυλοτομή ή σταφυλο-φαρυγγο-υπερρωιοπλαστική σε καταστάσεις ρογχοπαθειών (ροχαλητού) ή αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση για αφαίρεση οζιδίων, πολυποδων, κύστεων, θηλωμάτων, οιδήματος reinke, λευκοπλακιών ή γενικώς καλοηθών νεοπλασιών του λάρυγγα
 • Βιοψίες λάρυγγα
 • Laser – Μικρολαρυγγοσκόπηση για αφαίρεση κακοηθών νεοπλασιών (καρκινωμάτων), κοκκιωμάτων ή θηλωμάτων του λάρυγγα, για λύση συμφύσεων των φωνητικών χορδών
 • Θεραπεία – βελτίωση της φώνησης σε παραλύσεις με έγχυση ουσιών (botox ή υαλουρονικό οξύ) ή σε καταστάσεις σπαστικής δυσφωνίας
 • Όλων των τύπων τυμπανοπλαστικές τύπου Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ (οσταριοπλαστική) με τοποθέτηση προθέσεων σε χρόνιες μέσες ωτίτιδες
 • Ριζικές ανατρήσεις κλειστές ή ανοικτές της μαστοειδούς απόφυσης σε χολοστεατώματα
 • Αναβολοτομή (μέθοδος fisch) σε ωτοσκληρύνσεις
 • Αφαίρεση όγκων ωτός (καρκινώματα ή glomus oticus)
 • Διάνοιξη εκφορητικών πόρων για αφαίρεση σιαλόλιθων από τους υπογνάθιους σιελογόνους αδένες ή την παρωτίδα
 • Αφαίρεση υπογνάθιων σιελογόνων αδένων
 • Χειρουργική παρωτίδας (επιπολής ή ολική παρωτιδεκτομή για αφαίρεση καλοηθών ή κακοηθών όγκων της παρωτίδας), με χρήση νευροδιεγέρτη
 • Αφαίρεση κύστεων (θυρεογλωσσικού πόρου ή πλάγιων τραχηλικών κύστεων)
 • Αφαίρεση τραχηλικών συριγγίων
 • Ογκοχειρουργική τραχήλου, προσώπου, στόματος, στοματικής κοιλότητας, φάρυγγα, λάρυγγα
 • Χορδεκτομή με Laser
 • Μερική ή ολική λαρυγγεκτομή
 • Αφαίρεση όγκων με Laser
 • Χειρουργική βάσεως κρανίου
 • Σύγκλιση συριγγίων βάσεως κρανίου με εκροή ΕΝΥ
 • Οστεοπλαστικές αποκαταστάσεις σπλαχνικού κρανίου και προσώπου μετά από κατάγματα
 • Τραχειοτομή – τραχειοστομία
 • Πλαστικές ωρλ επεμβάσεις
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων φάρυγγα, υποφάρυγγα, τραχήλου με μυοδερματικούς κρημνούς
 • Διόρθωση ουλών
 • Αφαίρεση όγκων ρινός, προσώπου, χειλέων και πλαστική αποκατάσταση των ελλειμμάτων με δερματικούς κρημνούς
 • Χειρουργική στένωσης τραχείας (τελικοτελική αναστόμωση ή ανακατασκευή τραχείας με χόνδρινο μόσχευμα)
 • Τοποθέτηση montgomery tube ή stent σε στενώσεις τραχείας
 • Πλαστική αποκατάσταση αφεστώτων ωτών (πλαστική πτερυγίων ωτών)
 • Ρινοπλαστικές επεμβάσεις (με μοσχεύματα ωτικού ή πλευρικού χόνδρου)
 • Σύγκλιση διατρήσεων ρινικού διαφράγματος
 • Ανακατασκευή ωτικού πτερυγίου – έξω ακουστικού πόρου
 • Χειρουργική θυρεοειδούς αδένα
 • Αφαίρεση καλοηθών όγκων, π.χ. αιμαγγειωμάτων, λιπωμάτων)
 • Αφαίρεση κακοηθών όγκων τραχήλου (λειτουργικός ή ριζικός τραχηλικός καθαρισμός)