Από τις αρχές του 1989 έως και τις 30/09/1991 συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Γ.Ν.Ν. Δράμας ως βοηθός του τότε διευθυντή μετεκπαίδευσης κ. Κρασόπουλου.

Από τον Ιανουάριο του 1992 έως και τον Δεκέμβριο του 1994 συμμετείχε ενεργά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα και στη φροντιστηριακή εκπαίδευση των νεότερων συναδέλφων της ΩΡΛ Κλινικής του Marienhospital της Στουτγάρδης. Από τη λήψη της ειδικότητας (07.12.1994) κι έπειτα συμμετείχε στην επιπλέον εκπαίδευση των ειδικευόμενων συναδέλφων στο χειρουργείο.

Από τη 01/04/1995 με την εκλογή του σε θέση επιμελητή, επεκτάθηκε το εκπαιδευτικό του έργο προς τους ειδικευόμενους και στις μεγαλύτερες ακόμη χειρουργικές επεμβάσεις καθώς και στην οργάνωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της κλινικής.

Διδασκαλία του μαθήματος της ωτορινολαρυγγολογίας στη Νοσηλευτική Σχολή καθώς και στη Σχολή Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού του Μarienhospital. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 δίδαξε στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μέρος του μαθήματος της ωτορινολαρυγγολογίας.

Από την 01/11/2001 έως και τις 04/06/2006 με την ιδιότητα του λέκτορα και κατόπιν του επίκουρου καθηγητή της Ωτορινολαρυγγολογίας δίδαξε στους φοιτητές της Ιατρικής του Δ.Π.Θ. το μάθημα της ωτορινολαρυγγολογίας. Κατά την περίοδο αυτή συνεργαζόταν επίσης στον ερευνητικό και διδακτικό τομέα (διδασκαλία του μαθήματος της ανατομίας σε θέματα κεφαλής και τραχήλου) με το εργαστήριο της ανατομίας του Δ.Π.Θ.
Κατά το σπουδαστικό έτος 2007- 2008 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίδαξε ως Επιστημονικός Συνεργάτης με προσόντα επίκουρου καθηγητή το μάθημα της Ανατομίας τόσο κατά το χειμερινό εξάμηνο όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο στους σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διδυμοτείχου του ΤΕΙ Καβάλας.

Από την 01/02/2010 έως και σήμερα αποτελεί μόνιμο μέλος ΔΕΠ – Επίκουρος καθηγητής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διδάσκει το μάθημα της ανατομίας στο Τμήμα Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.