Ιδρυτικο μελος

  • Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου
  • Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης

 

Μελος

  • Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
  • ΩΡΛ Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  • Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας
  • Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
  • Γερμανικής ΩΡΛ Εταιρείας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου